EVOLUTIA RAPORTURILOR CU ROMANIA

iunie1991 - BARI
Participarea Cristinei Craciun , reprezentanta DMASI (Directia Monumentolor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice) din Bucuresti(Romania )la primul Congres International de Fotogrammetrie Arhitecturala din Bari. Presentarea unei lucrari cu titlult;Documentarea si pastrarea monumentelor religioase din punct de vedere istoric si a masuratorilor fotogrametrice arhitecturale ";

august 1991 - BUCURESTI
O serie de conferinte ale lui Pietro Grimaldi, invitat de catre DMASI (Directia Monumentolor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice) din Romania si de Comisia a V a Socitatii Romane dei Fotogrammetrie,pel tema " Documentatia fotogrammetrica a Valorilor Culturale: San Damiano in Assisi";

09august 1991 - BUCURESTI
Semnarea contractului privind proiectul de cooperare pentru "Documentatia Fotogrammetrica a Valorilor Culturale Immobiliare" intre DMASI (Directia Monumentolor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice) din Romania si Fundatia Italiana Fotogrammetrica Arhitecturala, Catedra de Fotogrammetrie Arhitecturala a Politehnicii din Bari si Colegiul de Geometrie din Roma;

09august 1991 - BUCURESTI
Semnarea contractului privind proiectul de cooperare pentru "Documentatie Fotogrammetrica si Teledetectia Teritoriului" intre Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului si Fundatia Italiana de Fotogrammetrie Arhitecturala, Catedra de Fotogrammetrie Arhitecturala a Politehnicii din Bari si Colegiul de Geometrie din Roma;

09 august 1991 - BUCURESTI
Semnarea contractului privind proiectul de cooperare pentru "Documentatie Fotogrammetrica si Teledetectie"intre Comisia a V a Societatii Romane de Fotogrammetrie si Fundatia Italiana de Fotogrammetrie Arhitecturala, Catedra de Fotogrammetrie Arhitecturala a Politehnicii din Bari si Colegiul de Geometrie din Roma;

05 - 07 setptembrie 1991 - SUCEAVA
Participarea Presedintelui Fundatiei Italiene de Fotogrammetrie Arhitecturala la al XIII-lea Colocviu al Comisiei a V a Societatii Romane de Fotogrammetrie si Teledetectie, care a avut loc la Universitatea din Suceava "Stefan cel Mare", numirea lui Pietro Grimaldi ca membru activ al Comisiei a V a Societatii Romane de Fotogrammetrie si Teledetectie, si, numirea lui Antonio Daddabbo, profesor de Fotogrammetrie Aplicata a Politehnicii din Bari, in calitate de membru de onoare a Comisiei a V a Societatii Romane de Fotogrammetrie si Teledetectie;

27 martie 1992 - BUCURESTI
Ratificarea numirii lui Antonio Daddabbo si Pietro Grimaldi in cadrul Comisiei a V a Societatii Romane de Fotogrammetrie si Teledetectie;

29 martie - 02 aprilie 1992 - BUCURESTI, SINAIA, CIRTA (SIBIU)
Releveul fotogrammetric al manastirii din Sinaia si a abatiei cisterciene-gotice Cirta (Sibiu);

03 aprilie 1992 - BUCURESTI
Explicarea lucrarilor executate in Sinaia si Cirta, si prezentare lor in lucrarea "Utilizarea imaginilor digitale in fotogrammetrie" de catre Pietro Grimaldi, presedintele Fundatiei Italiene de Fotogrammetrie Arhitecturala, in cadrul Facultatii de Imbunatatiri Funciare;

05 aprilie 1992 - BUCURESTI
Semnarea protocolului nr.F55/322 din 04/04/1992 intre Fundatia Italiana de Fotogrammetrie Arhitecturala si Institutul de Studii si Proiectare a Cailor Ferate Romane;

29 aprilie 1992 - BARI
Inmanarea Rectorului Prof.Ing.Attilio Alto a scrisorii (prot.60/92 de sosire la Politehnica din Bari) trimisa de catre Comisia a V a Societatii Romane de Fotogrammetrie si Teledetectie privind regulamentul legaturilor de colaborare.